Visual Studio QT插件 添加报错no value for qt_install_prefix/src

kyaa111 4月前 ⋅ 495 阅读

挪动了qt的目录后, 插件添加不了

invalid qt versions qmake error: no value for qt_install_prefix/src

解决方法

qmake同级别路径新建qt.conf文件

内容

[Paths]
Prefix = ..